723 589 614 info@rcmysak.cz

Jóga pro děti a Yamaha

Jóga pro děti

Děti bývají vystavovány nadměrné zátěži. Musí zpracovávat spoustu nových informací a vjemů a všechno vnímají mnohem intenzivněji než my, dospělí. Často se u nich kvůli čelícímu tlaku setkáváme s poruchami koncentrace, spánku a dalších psychosomatických poruch, které mohou v závažnějších případech vyústit v různé nemoci.

Jóga je schopná dětem pomoci se zklidnit, nebo je naopak povzbudit k činnosti. Pomáhá dětem vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Při správném vedení může jóga rozvíjet fantazii a budovat u dětí sebedůvěru. Učí děti odpočívat, což jim může pomoci k lepší koncentraci a zvládání stresových situací. Pravidelným cvičením se navíc zvyšuje pružnost, obratnost a síla těla i mysli.

Přihlašovat své děti můžete přímo u lektorky Andrey
na telefonním čísle 777 942 401, nebo e-mailu andrea.celbova@centrum.cz

Kurz hudební školy Yamaha

Tento kurz se řídí heslem:
Není nehudebních lidí. Jsou jen nerozvinuté talenty.

V roce 2022 oslavila Hudební škola Yamaha 28 let v České republice. Aktuálně provozuje Hudba pro radost, s hudebními programy Yamaha, 14 poboček. Do kurzů je možné se hlásit celoročně, nemusíte čekat na další pololetí. Jsme přesvědčeni o tom, že aktivní prožívání hudby tvoří nedílnou součást dětského vývoje.

Už batolata a děti předškolního věku mají radost ze společného prožívání a sdílení hudby. Prostřednictvím věkově přiměřených hudebních aktivit získávají naši nejmenší své první hudební zkušenosti. Kromě toho se díky hudebním aktivitám zcela přirozeně rozvíjí i jejich řečové předpoklady, rozumové schopnosti a kolektivní prožívání hudby formuje sociální vztahy.

Hudba pro radost vede kurzy pro děti od 4 měsíců do 8 let, ale také má kurzy pro mládež a dospělé.

Aktuální termíny naleznete na webu www.hudbaproradost.cz

Přihlašovat svě děti můžete také na čísle 602 863 506,
nebo e-mailu yamaha@hudbaproradost.cz