723 589 614 info@rcmysak.cz

Naši sponzoři

Naši sponzoři

– jak šel čas

2017

Středočeský kraj – nákup pomůcek na cvičení pro děti

2018

Město Neratovice – dotace na pronájem herničky Rodinného Centra Myšák ve Společenském domě

Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme – nákup didaktických pomůcek na rozvoj jemné motoriky dětí

Jan Pánek – nové pracovní desky ke stolům

2019

Nadace ČEZ – nákup didaktických pomůcek na rozvoj jemné motoriky dětí

Fintess club Neratovice Topaz – nákup gymnastických míčů na cvičení pro děti

Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme – spolufinancování kurzu – záchrana dítěte ve vodním prostředí

Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme – doprovod dítěte na odpolední zájmový kroužek

Město Neratovice – dotace na pronájem herničky Rodinného Centra Myšák ve Společenském domě

2020

Město Neratovice – dotace na pronájem herničky Rodinného Centra Myšák ve Společenském domě

2021

Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme – financování provozu v nouzovém stavu Covid 19

Město Neratovice – dotace na pronájem a materiální a technické zabezpečení provozu herničky Rodinného Centra Myšák ve Společenském domě, nákup vybavení herny a výtvarných potřeb

Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme – povídání s dětmi

2022

Město Neratovice – dotace na pronájem a materiální a technické zabezpečení provozu herničky Rodinného Centra Myšák ve Společenském domě

2023

Město Neratovice – dotace na materiální a technické zabezpečení provozu herničky Rodinného Centra Myšák ve Společenském domě

Všem sponzorům tímto vyjadřujeme vřelé poděkování.

 

Přijímáme sponzorské dary od fyzických i právnických osob na zlepšení poskytovaných služeb a nákup pomůcek na cvičení a plavání dětí. Budeme rádi za každý dar. Formulář na odečet z daňového základu, případně sponzorskou smlouvu, zašleme na vyžádání.

Při sponzorském daru nad 10 tis. poskytujeme voucher na kurz plavání pro 1 dítě zdarma.

Nabízíme pro sponzory možnost reklamy v průběhu našich kurzů.

Naši sponzoři